کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Venera 15/16 Radar Mosaic Browser


نرم افزار Venera 15/16 Radar Mosaic Browser

نرم افزار تحت ويندوز كه به كاربر اجازه جستجو در نقشه هاي رادار Venera  15و 16 را ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران