نرم افزار Astronomy Calculator

این نرم افزار اطلاعات مربوط به طلوع و غروب خورشيد و ماه و فازهاي ماه را در ازاي هر مكاني روي زمين براي شما فراهم ميكند.

 

منبع : سایت نجوم ایران