کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Astrobyte Logging System


نرم افزار Astrobyte Logging System

بانك اطلاعاتي سهل الاستفاده ای براي ذخيره كردن رصدهاي كاربر در يك پكيج.

اين برنامه بيش از 10000 عدد از تصاوير از قبل انتخاب شده همراه با يك فرم براي وارد كردن انتخاب هاي جديد را نيز در بر دارد. همچنين رد مسير اجرامي كه مشاهده كرده ايد را همراه با اجرامي كه هنوز احتياج به رصد شدن دارید را ذخيره ميكند. 

 

منبع : سایت نجوم ایران