کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Solar System ScreenSavers


نرم افزار Solar System ScreenSavers

اسکرین سیورهای بسیار زیبایی با موضوعات مرتبط با فضا از قبیل منظومه شمسی، مریخ ، زمین، ماه و ...

 

منبع : سایت نجوم ایران