نرم افزار Xephem

نرم افزار آسمان نما، شبيه ساز آسمان ، نقشه ستارگان و چارت های آسمان

 

منبع : سایت نجوم ایران