نرم افزار Solar Kingdom

دايرة المعارف و شبيه ساز 3بعدي از منظومه شمسي

 

منبع : سایت نجوم ایران