نرم افزار Astra Image

نرم افزار بسیار قدرتمندی در زمینه پردازش عكسهاي نجومي

 

منبع : سایت نجوم ایران