نرم افزار SkyChart 3

نرم افزار آسمان نمای بسیار قدرتمند که نقشه کاملی از آسمان شب را با جزئیات کامل مورد نظر شما در اختیار شما قرار می دهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران