کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Esquire Nautical Almanc


نرم افزار Esquire Nautical Almanc

این نرم افزار یک تقويم نجومي كاملاً کاربردی و پر استفاده است.

 

منبع : سایت نجوم ایران