نرم افزار Celestial maps

نرم افزار "نقشه های آسمانی" یک نمودار ستاره شناسی و نقشه برداری است که نمودار و چارتی از آسمان را در مقیاس های مختلف در اختیار شما قرار میدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران