نرم افزار AstroMB

برنامه اي کاربردی و مفید براي مديريت تصاوير نجومي، كاتالوگ ها ، مشاهدات رباتيك ، ستاره سنجي و نورسنجي.

 

منبع : سایت نجوم ایران