کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Practices on Observational Astronomy


نرم افزار Practices on Observational Astronomy

نرم افزار آموزشي نجوم با تمرينهايي درباره گرفتگي ها، چرخه ساروس و آسمان

 

منبع : سایت نجوم ایران