نرم افزار PinPoint

نرم افزار 100% خودكار پردازش تصاوير نجومی با فرمت FITS برای تمام انواع دوربین ها.

 

منبع : سایت نجوم ایران