نرم افزار Mars MOLA Viewer

در این نرم افزار قادر خواهید بود سطح واقعی هر نقطه از مریخ را در یک پرواز شبیه سازی شده 3بعدی بر روی آن مشاهد و برسی نمایید.

 

منبع : سایت نجوم ایران