نرم افزار Mars MOLA Viewer


نرم افزار Mars MOLA Viewer

در این نرم افزار قادر خواهید بود سطح واقعی هر نقطه از مریخ را در یک پرواز شبیه سازی شده 3بعدی بر روی آن مشاهد و برسی نمایید.

 

منبع : سایت نجوم ایران