کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Planet’s Visibility and Orbits


نرم افزار Planet’s Visibility and Orbits

نرم افزار رايگانی كه اطلاعاتي درباره سياره ها، سيارك ها و ستاره ها در اختيار كاربر قرار ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران