نرم افزار Gravitation3D

این نرم افزار با استفاده از موتور گرافیکی openGL  به خلق و شبیه سازی مناطق ستاره ای، مسیرهای حرکت سیارات، درخشندگی خورشید، چاه های گرانشی و بسیاری از موارد دیگر می پردازد.

 

منبع : سایت نجوم ایران