نرم افزار Pocket Star PDA

نقشه ستارگان، تقويم نجومي و محاسبه گر ناوبري نجومي براي كامپيوتر هاي جيبي

 

منبع : سایت نجوم ایران