نرم افزار MoonLoc

مون لاك مكان خورشيد و ماه را در هر زمان و تاريخي نشان ميدهد. همچنين زمان طلوع و غروبهاي آنها به سرعت محاسبه ميشود. مواردي كه در نرم افزار نشان داده شده اند: بُعد، ميل(زاويه انحراف)، ارتفاع، سمت و زاويه بين ماه و خورشيد. 

 

منبع : سایت نجوم ایران