نرم افزار PP3

اين برنامه نرم افزاري است كه جدول هاي فضايي از اجرام آسماني توليد ميكند. اين برنامه نقشه هاي مستقل از وضوحي با كيفيت فوق العاده بالاي گرافيكي تهيه ميكند كه اين نقشه ها ميتوانند به عنوان نمونه در كتابها يا صفحات وب استفاده شوند. 

 

منبع : سایت نجوم ایران