نرم افزار Orbit Explorer

نرم افزار آموزشي درس فيزيك براي اساتيد، دانشجويان و دانش آموزان.

 

منبع : سایت نجوم ایران