نرم افزار Open Universe

شبيه ساز منظومه شمسي كه سياره هاي اصلي و ماه را به صورت سه بعدي نمايش ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران