نرم افزار MyStars

 

این نرم افزار یک برنامه آموزشی ستاره شناسی است که با استفاده از داده های دقیق علمی و در عین حال سرگرم کننده به شما در زمینه یادگیری نجوم کمک میکند. شبیه سازی آسمان و تعیین موقغیت ستارگان، سیارات، دنباله دارها ، سیاره های خرد و سیارک ها و اجرام مسیه از هر نقطه از کره زمین و در هر زمانی از قابلیت های این نرم افزار است.

 

 

منبع : سایت نجوم ایران