نرم افزار Lunar Phase Pro

بسته نرم افزاري براي رصدگران ماه كه داراي اطلس ماه و بانك اطلاعاتي قابل جستجویی با بيش از 9000 شاخصه ماه و بسياري نرم افزارهای جانبی ديگر ميباشد.

 

منبع : سایت نجوم ایران