نرم افزار Meteor Observation Log

این نرم افزار در واقع فرم پيش فرض گزارش براي يك جلسه رصدی 3 ساعته است که توانايي ثبت ركورد بیش از 20 شهاب در ساعت را نيز دارد.

 

منبع : سایت نجوم ایران