نرم افزار CyberSky

نرم افزار افلاك نماي رنگي و سهل الاستفاده.

 

منبع : سایت نجوم ایران