نرم افزار STSORBIT PLUS

نرم افزار رديابي شاتل های فضايي و ماهواره ها. (*.*SOP)

 

منبع : سایت نجوم ایران