کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Space Weather Applications


نرم افزار Space Weather Applications

گرافهايي از اطلاعات مربوط به وضعيت فعلي هوا در فضا و نقشه هاي محاوره اي از خورشيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران