نرم افزار Tumol

اين برنامه به عنوان مكاني است كه ميتوانيد رد تمام رصدهاي ستاره اي خود را نگه داريد. بعد از ضبط كردن رصدهايتان مي توانيد ركوردهاي خود را پرينت گرفته يا فقط آنها را مشاهده نماييد.

همچنين فضايي براي پيش نويس تهيه كردن از رصدها يا قرار دادن فايل هاي اسكن شده از پيش نويس هايتان وجود دارد.

قسمتي هم به نام astrophoto  براي هر نوبت از رصد به عكاسان فضايي اجازه ميدهد ركورد آشكار سازي هاي خود را نگه دارند.

 

منبع : سایت نجوم ایران