نرم افزار GrandTour

شبيه ساز تحت داس براي ماموريت هاي فضايي دو سفينه  ويجر و جاياتو همراه با قابليت پويا نمايي، تهيه شده در كمپاني جِي پي اِل براي مصارف علمي. فيلم برداري شده توسط بي بي سي.

 

منبع : سایت نجوم ایران