دیکشنری ا ایستگاه فضایی اسکای لب (Skylab space station)


ایستگاه فضایی اسکای لب (Skylab space station)

اسکای لب یک ایستگاه فضایی بود که توسط ایالات متحده امریکا در سال 1973 میلادی در مدار قرار گرفت. اسکای لب به وسیله قسمتی از راکت ساترن ساخته شده بود. این قسمت به بخش کار و محلی برای زندگی سه فضانورد مبدل گردید. کار انجام شده توسط اعضای گروه شامل مشاهده زمین و خورشید و آزمایش کردن با موادی مانند فلز و شیشه بود.

ایستگاه فضایی اسکای لب در سال 1979 به هنگام بازگشت، کاملاً سوخت.

منبع :  www.noojum.com