دیکشنری ط طیف نما (spectroscope)


طیف نما (spectroscope)

طیف نما وسیله ای برای تجزیه نور به صورت طیف است. این طیف می تواند با استفاده از یک دوربین یا ابزار جفت شدۀ باری (CCD) ضبط گردد. با استفاده از یک طیف نما، یک دانشمند قادر به کسب اطلاعات راجع به ستارگان، کهکشان ها و سحابی ها می باشد. طیف های حاصله می توانند برای فهمیدن جزئیاتی مانند درجۀ حرارت، حرکت و ساختار شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند.

دانشمندان از یک طیف نما برای عکسبرداری از طیف یک کهکشان استفاده کردند.

منبع :  www.noojum.com