دیکشنری س ستاره تپنده خرچنگ (Crab pulsar)


ستاره تپنده خرچنگ (Crab pulsar)

ستاره تپنده خرچنگ يك ستاره است. اين ستاره مركز انرژي سحابي خرچنگ است. در انفجار ابرنواختري كه اين سحابي را تشكيل داده، هسته ستاره اوليه فروپاشيده بود. اين فروپاشيدگي يك جرم كوچك و متراكم به نام ستاره نوتروني به وجود آورده است. وقتي كه اين ستاره به سرعت به دور خود مي‌چرخد، تپش‌هاي تشعشعي،‌ مانند اشعه يك فانوس دريايي از خود منتشر مي‌كند. اين ستاره نوتروني در حال چرخش، ستاره تپنده خرچنگ است.

دانشمندان بر اين باورند كه ستاره تپنده خرچنگ قطري حدود 19 كيلومتر دارد.

منبع :  www.noojum.com