دیکشنری ا ایستگاه فضایی (space station)


ایستگاه فضایی (space station)

ایستگاه فضایی یک فضاپیمای بزرگ در مدار دائمی می باشد. ایستگاه فضایی طوری طراحی شده که به اعضای گروه امکان زندگی برای مدت طولانی در آن و انجام مشاهدات و آزمایش ها را فراهم می سازد. قسمت های الحاقی، امکان پرواز فضاپیماهای کوچک به ایستگاه فضایی برای جابه جا نمودن اعضاء و مواد را می دهند. ایستگاه های فضایی از صفحات خورشیدی برای به دست آوردن انرژی مورد نیاز خود استفاده می کنند. دو ایستگاه فضایی که پیش از همه راه اندازی شدند، سالیوت و اسکای لب بودند. ایستگاه فضایی میر در سال 1986 میلادی پرتاب گردید. طبق برنامه ریزی انجام شده، ایستگاه فضایی بین المللی فریدم (آلفایا بین المللی .م) در اواخر سدۀ 1990 میلادی شروع به کار کرد.

ایستگاه فضایی فریدم (آلفا یا بین المللی .م) توسط ژاپن، کانادا، آژانس فضایی اروپا و ایالات متحدۀ امریکا ساخته خواهد شد.

منبع :  www.noojum.com