دیکشنری ز زمين (Earth)


زمين (Earth)

زمين سياره‌اي در منظومه شمسي است. زمين سومين سياره نزديك به خورشيد است. هفتاد درصد سطح زمين پوشيده از آب است. وجود آب و اكسيژن در جو، به رشد و نمو بر روي زمين جان مي‌دهد. جو همچنين زمين را از اشعه‌هاي مضر خورشيد محافظت مي‌نمايد. سطح جامد زمين به تعدادي صفحات تقسيم شده است. در طول لبه اين صفحات مناطقي قرار دارد كه آتشفشان‌ها و زمين لرزه‌ها در آنها صورت مي‌گيرند. زمين داراي يك قمر است كه ماه ناميده مي‌شود.

دانشمندان گمان مي‌كنند كه هسته زمين از آهن و نيكل ساخته شده است.

منبع :  www.noojum.com