دیکشنری ن (نظريه بيگ بنگ – مهبانگ) Big Bang theory


(نظريه بيگ بنگ – مهبانگ) Big Bang theory

نظريه بيگ بنگ (مهبانگ) نظريه‌اي است كه طبق آن تمامي مواد و تشعشعات موجود در جهان حدود 15 ميليارد سال قبل طي يك انفجار عظيم در يك آن به وجود آمده است. پس از بيگ بنگ (مهبانگ) تمامي مواد با سرعت فوق‌العاده‌اي به اطراف پراكنده شده‌اند. گسترش جهان از آن موقع آغاز شد. حدود ده ميليارد سال بعد از بيگ بنگ (مهبانگ)، خورشيد و منظومه شمسي آن شكل گرفته‌اند.

منبع :  www.noojum.com