دیکشنری ل لکۀ تاریک عظیم (Great Dark Spot)


لکۀ تاریک عظیم (Great Dark Spot)

لکۀ تاریک عظیم، یک قسمت تیره رنگ بر روی سیارۀ نپتون است. این لکه توسط فضاپیمای تحقیقاتی وویجر2 که در سال 1989 میلادی بر فراز نپتون گذشت، کشف گردید. دانشمندان معتقدند لکۀ تاریک عظیم، یک سیستم طوفانی در جو نپتون است. آنها فکر می کنند این لکه شبیه لکۀ قرمز عظیم بر روی مشتری است.

لکۀ تاریک عظیم حدود 12000 کیلومتر طول دارد.

منبع :  www.noojum.com