دیکشنری س سنتار (Centaur)


سنتار (Centaur)

سنتار راكتي است كه به عنوان بخشي از وسايل پرتاب سنگين در ايالات متحده امريكا مورد استفاده قرار مي گيرد. اين راكت با راكت‌هاي اطلس و تايتان تركيبي از راكت‌هاي اطلس – سنتار و تايتان – سنتار ساخته است. از تايتان – سنتار براي ماموريت‌هاي طولاني استفاده شده است.

براي فرستادن فضاپيماهاي تحقيقاتي و ايكينگ به مريخ و فضاپيماي وويجر، از سنتار استفاده شده است.

منبع :  www.noojum.com