دیکشنری ح حلقه كريپ (Crepe ring)


حلقه كريپ (Crepe ring)

حلقه كريپ يكي از حلقه‌هاي زحل است. حلقه كريپ نام معمولي حلقه C زحل است. كه اين حلقه اغلب به صورت شفاف ديده مي شود. حلقه كريپ در داخل حلقه B قرار دارد، كه درخشانترين حلقه به دور اين سياره است. عكس‌هاي نزديكي كه توسط فضاپيماي وويجر گرفته شده، نشان داده است كه حلقه كريپ از تخته سنگ‌هاي يخ زده بسيار بزرگ و بي‌شماري كه مانند ماه‌هاي كوچك به دور زحل در حال گردش هستند، تشكيل شده است.

حلقه كريپ در سال 1850 ميلادي كشف شد.

منبع :  www.noojum.com