دیکشنری ت تکتیت (tektite)


تکتیت (tektite)

تکتیت، نوعی شیشه است. تکتیت در چهار منطقۀ عمده روی زمین یافت می گردد. این مناطق شامل استرالیا، ساحل عاج در افریقا، چکسلواکی در اروپا و تگزاس و جورجیا در ایالات متحدۀ امریکا می باشد. به نظر می رسد که شیشه های تکتیت خیلی سریع سرد شده اند. بعضی از دانشمندان معتقدند که تکتیت از ذوب شدن صخره ها به دلیل حرارت شهاب سنگ ها در محل فرود آمدن، به وجود می آید.

وزن بعضی از تکتیک به 15 کیلوگرم می رسد.

منبع :  www.noojum.com