دیکشنری ر رصدخانۀ اشعه گاما (Gamma-ray observatory (GRO))


رصدخانۀ اشعه گاما (Gamma-ray observatory (GRO))

رصدخانۀ اشعۀ گاما، یک ماهواره است که مشترکاً توسط ایالات متحده امریکا و آلمان ساخته شده است. این ماهواره تشعشعات منابع اشعه گاما و همچنین فشاننده ها را مورد مطالعه قرار خواهد داد. رصدخانۀ اشعۀ گاما قرار بود در سال 1990 میلادی توسط ناسا پرتاب گردد ولی پرتاب آن به تأخیر افتاد.

رصدخانۀ اشعۀ گاما به وسیله شاتل فضایی پرتاب شد.

منبع :  www.noojum.com