دیکشنری آ آتش (burn)


آتش (burn)

آتش، عمل روشن شدن موتور يك راكت را توصيف مي‌كند. مثلاً دومين آتش موتور شاتل فضايي بدين معني است كه اين موتور در طول پرواز براي دومين بار روشن شده است. دانشمندان دستور آتش را براي قرار گرفتن راكت در مسير راست دادند.

منبع :  www.noojum.com