دیکشنری ر رصدخانه سروتولولو (Cerro Tololo Observatory)


رصدخانه سروتولولو (Cerro Tololo Observatory)

رصدخانه سروتولولو، يك رصدخانه بزرگ نجومي است. اين رصدخانه در محلي در 2200 متري بالاي سطح دريا در قله كوهي در شيلي قرار دارد. هشت تلسكوپ در رصدخانه فوق وجود دارد. دوتاي آنها بزرگترين تلسكوپ‌هاي انعكاسي به قطر 4 و 5/1 متري هستند.

رصدخانه سروتولولو توسط يك گروه امريكايي اداره مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com