دیکشنری آ آژانس فضايي اروپا (اسا) European Space Agency (ESA)


آژانس فضايي اروپا (اسا) European Space Agency (ESA)

آژانس فضايي اروپا، سازماني متشكل از 12 كشور اروپايي است. اين سازمان ماهواره‌هايي را براي اهداف صلح طلبانه طراحي و پرتاب مي‌كند. اسا به منظور مطالعه دنباله دار هالي در سال 1986 ميلادي يك آزمايشگاه فضايي ساخت و فضاپيماي تحقيقاتي جيوتو را به فضا پرتاب كرد.

آژانس فضايي اروپا، موشك آرين را به عنوان يك وسيله پرتاب مورد استفاده قرار داد.

منبع :  www.noojum.com