دیکشنری پ پالاس (Pallas)


پالاس (Pallas)

پالاس نام یک سیارک است. این سیارک در سال 1802 میلادی کشف گردیده است.

پلاس سومین سیارک بزرگ است و دارای قطری معادل 474 کیلومتر می باشد.

منبع :  www.noojum.com