دیکشنری ب بوران (Buran)


بوران (Buran)

بوران نام يك شاتل مدار گرد فضايي اتحاد جماهير شوروي است. بوران حامل موتور راكتي كه بتوان مجدداً قابل استفاده باشد، نيست. بوران راكت‌هاي كمكي بر روي راكت غول پيكر Energia را رها مي‌سازد. در ارتفاع حدود 160 كيلومتري راكت Energia نيز از بوران جدا مي‌گردد. موتور خود بوران، آن را تا ارتفاع 250 كيلومتري در مدار زمين بالا مي‌برد.

منبع :  www.noojum.com