دیکشنری ا استوا (equator)


استوا (equator)

خط استوا خطي فرضي است كه دور يك كره، مانند زمين كشيده شده است. همچنين اين خط مي‌تواند دور يك جسم كروي نيز كشيده شود. استواي سماوي (آسماني) ستارگان را به دو نيمكره شمالي و نيمكره جنوبي تقسيم مي‌كند.

ستاره اخرالنهر به قدري دور از استوا در جنوب واقع شده كه از اروپا رويت نمي‌شود.

منبع :  www.noojum.com