دیکشنری ک كيپ كاناورال (Cape Canaveral)


كيپ كاناورال (Cape Canaveral)

كيپ كاناورال، مهمترين سايت پرتاب راكت در ايالات متحده امريكاست. اولين ماهواره امريكايي يعني اكسپلورر 1 در سال 1958 ميلادي از اين محل به فضا پرتاب شد. اين پرتاب آغاز برنامه اكتشاف فضايي امريكا بود. تمام پروازهاي فضايي بزرگ سرنشين‌دار امريكا در كيپ كاناورال صورت گرفته است.

منبع :  www.noojum.com