دیکشنری ن نپتون (Neptune)


نپتون (Neptune)

نپتون، سیاره ای در منظومۀ شمسی است. این سیاره هشتمین سیارۀ نزدیک به خورشید است ولی در سال 1999 میلادی مدار پلوتو، پلوتو را به مکان نهمین سیارۀ نزدیک به خورشید قرار داد. نپتون در سال 1846 میلادی کشف گردید. دانشمندان می دانند لایه های خارجی جو نپتون از گازهای هیدروژن، هلیوم و متان تشکیل شده است؛ ولی هنوز نمی دانند که در زیر آن چه چیزی قرار دارد. فضاپیمای تحقیقاتی وویجر 2 از کنار نپتون در سال 1989 میلادی گذشت. نپتون دارای میدان مغناطیسی می باشد و از آن امواج رادیویی نیز دریافت شده است.

نپتون چهار حلقۀ بسیار کم نور دارد.

منبع :  www.noojum.com