دیکشنری و وگا (Vega)


وگا (Vega)

وگا، نام دو فضا پیمای تحقیقاتی بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1985 میلادی پرتاب شدند. فضاپیمای قرار بود از فراز زهره گذشته و دو فضاپیمای تحقیقاتی رها شده، بر سطح آن سیاره قرار گیرند. این ناوچه های فرود، اطلاعات بسیار مفیدی را به زمین ارسال کردند. در ادامۀ حرکت، فضاپیمای وگا از فاصله 9600 کیلومتری دنباله دار هالی گذشت. آنها از هستۀ این دنباله دار عکسبرداری کردند و اطلاعاتی بدست آوردند که ثابت کرد این دنباله دار تقریباً از یخ تشکیل شده است.

نام وگا از قسمت هایی از کلمات روسی برای زهره و هالی ساخته شده است.

منبع :  www.noojum.com