دیکشنری م مركز فضايي بايكونور (Baikonur Cosmodrome)


مركز فضايي بايكونور (Baikonur Cosmodrome)

مركز فضايي بايكونور نام يك مركز فضايي مهم در قزاقستان است. كار در بايكونور در سال 1955 ميلادي آغاز شد. اكثر پرتاب‌هاي مهم برنامه‌هاي فضايي روسيه از آن محل صورت مي‌گيرد.

پرتاب اولين ماهواره اسپوتنيك 1 در اكتبر 1957 ميلادي و همچنين پرتاب يوري گاگارين اولين انسان به فضا، در آوريل 1961 ميلادي، شامل اين پرتاب‌ها مي‌گردد.

برخي از تحقيقات فضايي و پرتاب قمرهاي مصنوعي از مركز فضايي بايكونور صورت مي‌گيرد.

منبع :  www.noojum.com